Är du mathantverkare?

Registrera dig på mathantverk.se

Vår hemsida och app gör det enkelt och snabbt att hitta till mathantverket och smakupplevelser i Sverige. Att finnas med är gratis för dig som är mathantverkare. Har du frågor, kontakta gärna Mikael Karlsson, 010-225 32 60, mikael@eldrimner.com


Fyll i dina företagsuppgifter och skapa ditt konto till Mina Sidor

Företagsnamn * Namn (kontaktperson) * Välj län *
Adress * Postnummer * Postort *
Telefon * Mobiltelefon * Hemsida
E-post * Bekräfta E-postadress *  

Välj användarnamn

Fyll i det användarnamn som du vill använda när du loggar in på Mina Sidor

Användarnamn GDPR  Skapa konto »
« Tillbaka till kartbokenAllmänna villkor för Vägvisaren

För att finnas med i "Din vägvisare till Sveriges mathantverk" krävs att du uppfyller nedanstående definition samt villkoren i dokumentet "Bilaga till försäkran om mathantverk". Bilagan läser du genom att klicka på länken nedan. Definition av mathantverk Småskaligt mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter, utan onödiga tillsatser, som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för småskaligt mathantverk är att man arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan. Småskaligt mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av i dag.

» Allmänna villkor för Vägvisaren